×
Môj príbeh Aktuality Naše mesto Program Kontakt PODPORTE NÁS

12. Spolupráca s verejnosťou a s mimovládnym sektorom

Obyvatelia Bratislavy majú právo podieľať sa na rozvoji mesta na dennej báze. Nie sú to len voľby, v ktorých si vyberajú svojich zástupcov na štyri roky, ale prostredníctvom občianskej spoločnosti sa môžu Bratislavčania denne zapájať do fungovania mesta. Aktívna verejnosť, komunity či neziskový sektor majú výrazný vplyv na formovanie Bratislavy. Vytvárajú priestor na prezentáciu ich myšlienok, nápadov a predstáv. Vďaka slobodnej diskusii, vzájomnému rešpektu a tolerancii môžu v priestore občianskej spoločnosti vzniknúť idey, ktorých presadenie v praxi zvýši úroveň a dostupnosť služieb poskytovaných v metropole. Tým sa zároveň vytvoria príležitosti na skvalitnenie života občanov.

Na dosiahnutie cieľa spolupráca s občanmi a mimovládnym sektorom v meste budem ako primátor presadzovať:

  • zavedenie nových protikorupčných opatrení – na základe diskusie s odborníkmi z  mimovládneho sektora aplikácia adresných protikorupčných opatrení, ktoré napomôžu spraviť z mesta Bratislavy  transparentnú a slušnú samosprávu;
  • zavedenie jasných,  neprekročiteľných a zverejnených pravidiel, ktorými sa eliminuje priestor na obchádzanie nariadení, týmto krokom sa vytvorí všeobecné povedomie pre nulovú toleranciu klientelizmu a korupcie;  
  • zverejňovanie informácií nad rámec zákona a posilnenie verejnej kontroly zo strany obyvateľstva v  záujme vybudovania otvorenej samosprávy prostredníctvom pravidelných verejných diskusií, zverejňovaním údajov z otvorených dát, ktoré vytvára mesto, mestské časti a ich organizácie, aby sa aj občania mohli zapojiť do riešenia problémov nášho hlavného mesta;
  • vytvorenie mobilnej aplikácie na oznamovanie udalostí a porúch v meste – občan bude môcť prostredníctvom nej  napríklad odfotiť výtlk, neodtekajúcu vodu na komunikácii, nefungujúce verejné osvetlenie, parkovanie na zeleni, neošetrenú zeleň atď., zároveň by aplikácia umožňovala robiť medzi Bratislavčanmi ankety o dôležitých otázkach, čím by sa zabezpečila okamžitá spätná väzba na riadenie mesta a na jeho kompetencie;
  •  zriadenie Rady mimovládnych organizácií ako poradného orgánu primátora, zapojenie predstaviteľov neziskového sektora do odborných tímov mesta;
  • spolupráca so širokou verejnosťou – kooperácia s verejnosťou, neziskovými organizáciami, akademickou obcou, so záujmovými združeniami, s podnikateľskou sférou, cirkvami a s iniciatívami je nevyhnutná pri všetkých závažných rozhodnutiach mesta a pri tvorbe strategických  dokumentov mesta, napr. Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2021 – 2030.
Späť

Kontakt

Napíšte Vašovi
Napíšte Vašovi